ALGEMENE INFORMATIE

• Levertijd
De levertijd wordt in overleg met u bepaald.

• Transport
De materialen worden gelost naast de auto op een voor de auto bereikbare plaats, uitsluitend via de verharde weg. De plaats waar het materiaal gelost wordt, bepaald de chauffeur in overleg met u.

• Betaling
Levering uitsluitend tegen contante betaling of anders afgesproken.

• Bezorgkosten

 Bij levering tot 35 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 0.- en 550.-. Transportkosten € 125,-

• Bij levering tussen de 36 en 75 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 0,- en € 550,-. Transportkosten € 175,-

• Bij levering tot 35 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 551- en 900.-. Transportkosten € 90,-

• Bij levering tussen de 36 en 75 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 551- en 900.-. Transportkosten € 120,-

• Bij levering tot 35 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 901.- en 1300.-. Transportkosten € 75,-

• Bij levering tussen de 36 en 75 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 901,- en € 1300,-. Transportkosten € 105,-

• Bij levering tot 35 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 1301.- en 2000.-. Transportkosten € 60,-

• Bij levering tussen de 36 en 75 km af opslag Katwijk bij een bestelling tussen de € 1301,- en € 2000,-. Transportkosten € 90,-

• Bij levering tot 35 km af opslag Katwijk bij een bestelling meer dan € 2001,-. Transportkosten € GRATIS

• Bij levering tussen de 36 en 75 km af opslag Katwijk bij een bestelling meer dan € 2001,-. Transportkosten € 75,-

• Bij levering meer dan 75km, ongeacht wat voor bestelling. Transportkosten € 190,-

*muv pont & veerkosten

• Afvoeren van oude bestrating
De bestratingsmaterialen moeten op onze pallets worden gestapeld en met voldoende tussenruimte worden neergezet aan de weg. Tot max 80 cm hoog gestapeld. Hiervoor berekenen wij € 29,95 per ton stortingskosten. (1 ton = ± 8 m2). Het leveren en afvoeren wordt gelijktijdig uitgevoerd in één rit, anders worden er extra transportkosten berekend.

• Retour materialen
De meest voorkomende bestratingsmaterialen mogen door uzelf worden teruggebracht op de opslag in Katwijk, mits heel en onbeschadigd (LET OP: STENEN EN TEGELS NIET OVER ELKAAR SCHUIVEN I.V.M. KRASSEN). Hiervoor wordt 25% handelingskosten berekend. Let op: zand, tegels en voor u speciaal bestelde materialen worden niet teruggenomen. Informeer bij aankoop welke producten wel of niet retour kunnen. Indien wij de materialen retour halen berekenen wij transportkosten.

• Statiegeld pallets
Indien goederen op meer malig te gebruiken pallets worden afgeleverd, wordt er statiegeld in rekening gebracht. Bij inlevering van de lege pallets wordt het statiegeld gecrediteerd, mits de pallets in goede staat verkeren.

• Maatafwijkingen
De vermelde afmetingen in onze prijslijst betreft circa-maten. Een deel van ons assortiment bestaat uit artikelen die geheel of gedeeltelijk in zijn natuurlijke staat worden aangeboden. Ten aanzien van kleur, formaat of vorm kunnen wij bij deze artikelen geen garantie geven.

• Verkleuring
Alle houtproducten verkleuren onder invloed van zon en regen. Dit vergrijzingsproces kan bij hardhout worden vertraagd door het gebruik van bangkirai olie. Het verkleuren van hout is geen geldige reden voor reclamatie.

• Kleurverschillen materiaal
Bij natuursteen is het mogelijk dat met name de kleur van de geleverde goederen afwijkt van het getoonde monster of de afbeelding in de catalogus. Omdat in groeves verschillende lagen met kleurnuances kunnen voorkomen, zijn wij bij de levering afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal uit de laag die op dat moment gewonnen wordt. Reclamaties t.a.v. kleurverschillen zijn daarom niet ontvankelijk. Ondanks het feit dat natuursteen over het algemeen kleurecht is en uitermate duurzaam, zijn er enkele kalksteenvarianten die de neiging hebben onder invloed van zon en zure regen te “vergrijzen”. U kunt dit proces vertragen door de oppervlakte te behandelen met een coating. Gezoete en gepolijste oppervlakten worden in de buiten lucht na verloop van tijd ook doffer.

• Uitbloei bij tegels en stenen
Door weersomstandigheden kan er kalk uitbloeiing aan de oppervlakte van betonproducten optreden. Dit fenomeen is eigen aan cementgebonden materialen. Dit cement kan een chemische reactie gaan vormen met water waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op het betonoppervlak afzet. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Onder invloed van diezelfde weersomstandigheden en door het dagelijks gebruik van de bestrating zal deze kalkuitslag na verloop van tijd sterk verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

• Het straten van geslepen, gecoate, gestraalde en alle siergrindtegels
Zorg voordat u gaat straten, voor een goede ondergrond. Op zandgrond: een zandbed van schoon zand van 10 à 15 cm. Bij een slechte ondergrond: een zandbed van 15 à 25 cm schoon zand. Zet vervolgens de juiste hoogte-, breedte- en lengte maten uit. Hierna kunt u de tegels leggen en zo nodig aankloppen met een rubber hamer. Straat altijd met een kleine voeg. De tegels met schoon zand invegen, let op: geen brekerszand. Na het invegen, het overtollige zand verwijderen en de tegels reinigen met water, eventueel een niet agressief schoonmaakmiddel gebruiken. Om vervuiling te voorkomen is het noodzakelijk geslepen en gestraalde tegels te behandelen met een bescherm polish. Gebruik nooit dooizouten, gloor, zoutzuur of andere bijtende middelen op onze bestratingsproducten.

• Keramiek tegels
Keramiek tegels moeten altijd met een minimale voeg breedte van 3 mm gestraat worden en ingevoegd worden met een waterdoorlatend voegmiddel.

• Het straten van alle soorten stenen
Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurhouding door de pakken in juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden. Nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

• Maatvoering
Voor de aantallen/maatvoering door uzelf opgegeven nemen wij geen enkele verantwoording.

• Aftrillen
Informeer bij de verkoop welke producten er wel en welke niet afgetrild kunnen worden. Plaza stenen kunnen niet afgetrild worden.

• Verhuur materialen
Aanhangwagen (rijbewijs BE vereist) eerste 3 uur gratis, daarna € 25,00 per uur.

• Garantie:
Mochten de werkzaamheden in opdracht van Postmus Sierbestrating zijn uitgevoerd bieden wij 1 jaar garantie op het straatwerk.

• Voor alle materialen geldt: VERWERKEN = ACCEPTATIE

• Geldigheid prijslijst
De prijzen zoals in deze prijslijst opgenomen zijn geldig t/m 31 december 2019. Wij behouden ons het recht voor tussentijdse prijswijzigingen.
*De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
*Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
*Postmus Sierbestrating stelt zich niet aansprakelijk voor het straatwerk dat door uzelf of derden is aangelegd. Uitzonderingen daargelaten.